Succe för Ekofektiv Geothermals Termisk ResponsTest (Swedish)

Ekofektiv Geothermal AB har en egen modul för Termisk ResponsTest och gör också de beräkningar och simuleringar som behövs för att göra en korrekt dimensionering av en bergvärmeanläggning.

Advanced BTES solution for passive house in Haninge

Ekofektiv Geothermal will deliver the geoenergy (geothermal) solution for a large passive house construction in Haninge, South of Stockholm. Ekofektiv Geothermal has done the calculations and simulations for designing a balanced  Borehole Thermal Energy Storage (BTES)  that will deliver  free cooling and free heating (no heat pumps used)  to one of the largest passive tenant […]

Ekofektiv Geothermal participated in MIPIM 2011

MIPIM 2011, Cannes For the second year in a row Ekofektiv Geothermal participated in MIPIM in Cannes, possibly the largest real estate exhibition in the world.  Ekofektiv participated under the SymbioCity umbrella subzidized by Swedish Energy Authority. As usual a lot of networking took place and valuable contacts were made.  

Relocation of consultancy

All  consultancy, including Thermal Response Tests (TRT) and borehole field simulations,  has  been  relocated to Rototec  Consulting AB www.rototecconsulting.com.

Flytt av konsultverksamhet

All  konsultverksamhet, inkluderande Värmeresponstester (TRT) och EED-simuleringar,  har flyttats till Rototec Consulting AB www.rototecconsulting.com 

Stororder för Ekofektiv Geothermal(Swedish)

Ekofektiv har landat en större order för en leverans av en totalentreprenad av en bergvärme- och bergkyleinstallation med värmepumpar och frikyla för en industri- och kontorslokal där Kiilto AB huserar.

EFFSYS+ anslag beviljat! (Swedish)

Vid ett styrelsemöte 20/1 2011 beslöt EFFSYS+ styrelse enhälligt att bevilja ansökan om forskningsstöd för projekt ”Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilager”

Geoenergy; markets and possibilities, an executive summary

Geoenergy or GSHP Low enthalpy (low temperature) energy is to be found everywhere in the ground, it is basically stored heat energy from the sun.  This heat can be used as a source of heating  if it is combined with a heat pump.  It can  also be used  as a sink for heat when cooling […]

Problem med geoenergi/bergvärme-anläggningar (Swedish)

Vi på Ekofektiv Geothermal AB har de senaste året haft möjligheten att gå igenom ett antal geoenergi/bergvärme anläggningar som fungerat mindre bra och ibland varit rena katastrofen.  Vi talar här om anläggningar med minst några tiotal borrhål. Det som karakteriserat dessa dåligt fungerande anläggningar är att de först och främst byggts utan att man provborrat […]