Tjänster och produkter

Ekofektiv AB erbjuder tjänster och produkter för att energieffektivisera byggnader, implementera förnyelsebar energi och förbättra klimatskalen.

Vidare så kan Ekofektiv erbjuda djupare tjänster inom området geoenergi lager (BTES, Borehole Thermal Energy Storage) i form av förstudier, TRT (Thermal Response Test) Termisk Responstest mätningar och beräkningar med egen urustning samt datamodelleringar av borrhålslager/geoenergilager, med verktyget Earth Energy Designer, upprättande av borrplaner med mera.

Energy Efficiency 2.0

Thermal Response Test (TRT)

Earth Energy Designer

Energy Efficiency 2.0 – Broschyr på svenska

Termisk Responstest – Produktblad