Bakgrund

Foto: NASA

Världen står inför en utmaning av gigantiska proportioner. Utsläppen av växthusgaser måste sänkas drastiskt om inte världen ska drabbas av en ödesdiger temperaturhöjning. Detta enligt FNs klimatpanel IPPC.

De flesta ledande länder och regioner i världen tycks acceptera att en drastisk reduktion av växhusgasutsläppen är nödvändig även om mycket återstår innan bindande avtal skrivs under.

EU har gått i bräschen och redan bestämt sig för det så kallade 20-20-20 målet som ska uppnås till år 2020. EU har satt målet att till 2020 ska följande uppnås: Minst 20 procents reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med 1990 års nivå. Minst 20 procent av energin som produceras ska vara förnyelsebar. Minst 20 procents reduktion av energikonsumtionen (jämfört med prognos) genom energieffektivisering. I den så kallade SET-planen detaljeras hur detta ska gå till.

I SET-planen aviseras ett antal satsningsområden som Vindkraft, Solkraft, Geoenergi, Koldioxidinfångande, Smart Grids etc.

IPPC
FNs klimatpanel vars rapporter ligger till grund för klimatoron.

EUs 20-20-20 mål
De växthusgasreduktions och energiproduktions och -besparingsmål som ska nås inom EU.

SETplanen
Strategic Energy Technology plan. Roadmap för 20-20-20.

IVAs rapport ”Vägval Energi